Projekt Chráněnka vznikl 16.10.2019 díky přání Jana Zykmunda, majitele společnosti Originální brambůrky s.r.o, zaměstnat lidi s vážným zdravotním znevýhodněním. Někteří z těchto zaměstnanců pracovali ve výrobě brambůrek. S náročností provozu nastala potřeba poskytnout jim práci jiného typu. Vznikl projekt Chráněnka, který těmto lidem nabízí důstojné uplatnění. Z důvodu zvýšení výroby brambůrků došlo na otázku, jak zužitkovat druhotný materiál. Tento materiál slouží jako ingredience pro výrobu našich dekorativních předmětů. Společnost nabízí své výrobky v rámci náhradního plnění.

Naše práce je různorodá. Snažíme se skloubit kreativitu s recyklací. Vymýšlíme nové věci a nové postupy, které bychom mohli z materiálu, který by jinak skončil na skládce, vytvořit.